Les papallones


Normes del jardí de papallones

http://prezi.com/xxvzkohu93aa/jardi/


CLICA L' ENLLAÇ , VEURÀS EL NOSTRE JARDÍ DE PAPALLONES ...

I SI CLIQUES AQUEST ENLLAÇ T' EXPLICAREM LES NORMES DEL JARDÍ
     http://es.calameo.com/read/0024138309e525647274f?authid=txOzfQSyTANVMORFOLOGÍA I ALIMENTACIÓ DE LES PAPALLONESProjecte
d’innovació
pedagògica

El jardí de papallones,
espai d’aprenentatge i intercanvi

Escola Can Barriga 2012V: Pérez
N. Cruz
M. Merino
Setembre 2011
Índex.


 

1. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE


El projecte que presentem a continuació, té per objectiu crear un context d’aprenentatge i d’intercanvi. Tots sabem com n’és de complicat aconseguir espais en els quals els alumnes de l’escola especial puguin participar  en activitats conjuntes amb alumnes de l’escola ordinària . L’escassa relació que mantenim les escoles del nostre entorn és un fet evident. Com a grup de treball ens proposem cercar instruments que facilitin una millora tant quantitativa com qualitativa d’aquesta relació. Aquest projecte vol convertir-se en un mitjà per aproximar, crear lligams i propiciar contexts d’aprenentatge en els quals els nostres alumnes i els d’altres escoles de l’entorn puguin compartir experiències i  treballar cooperativament en activitats relacionades amb l’àrea del coneixement del medi natural. A través d’aquesta relació l’enriquiment mutu està garantit, tant pel que fa a la millora de les competències relacionades amb l’àrea, com en altres basats en la relació i en el desenvolupament d’actituds de treball en equip, respecte,  i solidaritat entre tots els alumnes.

D’altra banda, de forma coherent amb els objectius del Pla Anual de Centre, el projecte ha de permetre, a través de les seves propostes d’ensenyament–aprenentatge, enriquir els Plans Individuals del alumnes des de vessants tan diversos com la pròpia àrea de coneixement del medi, els hàbits de treball, les habilitats socials, etc.  El que pretenem és, que els nostres alumnes aprenguin a estimar la natura i, en base a aquesta estimació, que la respectin, en tinguin cura i que valorin tot allò de bo que ens aporta. En aquest espai, que es concreta en un jardí de papallones, s’han de despertar la curiositat i el plaer pel descobriment d’allò que els envolta; activar la posada en marxa d’actituds investigadores que els permetin conèixer i comprendre millor l’entorn i en bona mesura fer-ho de forma compartida amb alumnes d’altres  escoles de la ciutat.
Finalment, el projecte  vol donar un pas més cap a la recuperació dels camps que es troben en el recinte de Can Barriga. Després de la consolidació del projecte d’hort, que ha estructurat un espai i ha implantat unes tasques que han retornat  als camps el sentit que històricament havien tingut, ara proposem ampliar la zona recuperada amb l’enjardinament del espais que l’envolten amb espècies pròpies de la Serra de Marina, de  manera que en resulti una millora estètica i un enriquiment tant pel que fa a la flora com a la d’altres éssers vius, posant especial èmfasi en el condicionament necessari perquè es reprodueixin especialment les papallones i altres insectes que, a més, tindran efectes positius tant per la pol·linització com pel control de plagues de les plantes de l’hort.
Aquest projecte ha estat recolzat pel Claustre de l’escola Can Barriga i posteriorment ha estat aprovat en el Consell Escolar celebrat el 28 de juny de 2011. Es desenvoluparà al llarg de  l’any 2012 i l’hem estructurat en tres grans blocs :
 1. Interrelació amb l’escola ordinària i d’altres institucions de l’entorn
 2. Treball de l’àrea de descoberta de l’entorn o coneixement del medi natural.
 3. Recuperació de l’entorn
           2. OBJECTIUS GENERALS PER BLOCS2.1. Interrelació amb l’escola ordinària.
 • Donar a conèixer el taller del jardí de les papallones a altres escoles de Badalona, divulgant el nostre treball.
 • Oferir el taller de les papallones a altres  escoles de Badalona tan d’educació infantil, com primària, secundària i educació especial.
 • Organitzar visites al jardí de papallones per establir un espai de interrelacions entre els nostres alumnes i altres de l’escola ordinària.
 • Establir un espai d’interrelació entre els professionals de l’escola i altres d’entitats i escoles de l’entorn.

                


2.2. Treball de l’àrea de descoberta de l’entorn o coneixement del medi natural.
 • Integrar el taller de papallones en el projecte curricular d’escola.
 • Oferir el taller de les papallones a tots els alumnes de l’escola.
 • Preparar els materials adients per treballar els continguts del taller, tenint en compte  etapes i capacitats.


2.3. Recuperació de l’entorn.
 • Adequar l’espai dels antics horts de l’escola per tal d’oferir als alumnes un espai de treball adequat.
 • Organitzar l’espai i els materials per la conservació i manteniment del jardí
 • Crear una zona enjardinada amb plantes autòctones pròpies de la serra de Marina que afavoreixin la reproducció i observació de papallones


 3. OBJECTIUS I ACTUACIONS PER ÀMBITS


3.1. INTERRELACIÓ AMB L’ESCOLA ORDINÀRIA.

3.1.1. Donar a conèixer el taller del jardí de les papallones, tot divulgant el nostre treball.

 
És important que puguem donar a conèixer el nostre taller per tal de poder obrir les portes de la nostra escola a tots aquells que no tenen ni l’espai ni l’oportunitat de poder gaudir d’un entorn tan privilegiat com el nostre.

ESCOLA:
·         Elaborar un tríptic explicatiu sobre la nostra escola i el taller de papallones que oferim.
·         Mostrar-nos oberts a explicar la nostra experiència a jornades o escoles interessades.

FAMÍLIES:
·         Informar les famílies de l’escola del projecte que estem realitzant.
·         Oferir una visita guiada pel jardí de les papallones a tots aquelles famílies que el vulguin conèixer.

ENTORN:

·         Donar a conèixer la nostra oferta al centre de recursos pedagògics i escola de natura, i oferir-los el tríptic.
·         Donar a conèixer i oferir el tríptic a l’associació  Amics de les papallones.
·         Donar a conèixer i explicar el nostre oferiment a escoles del barri i escoles amb les quals mantenim relacions.

3.1.2. Establir un espai d’interrelacions entre els nostres alumnes i altres de l’escola ordinària.


Es difícil que els nostres alumnes puguin accedir a l’escola ordinària a fer activitats, però veiem la conveniència que es puguin relacionar amb alumnes d’aquestes escoles. Per tant,  veiem molt important crear espais d’interès on alumnes amb diferents capacitats es puguin relacionar i compartir l’experiència. 


ESCOLA:
·         Proposar a alguns grups de l’escola de realitzar una activitat conjunta amb alumnes d’escola  ordinària que ens pugui visitar a fer el taller.
·         Preparació de les visites conjuntament amb els tutors dels alumnes de l’escola que participaran de l’activitat conjunta.

ALUMNES:
·         Organitzar activitats dins del taller de les papallones per poder-les compartir amb alumnes d’altres escoles.
·         Poder anar a l’escola ordinària a compartir una activitat amb els alumnes que hàgim rebut a la nostra escola.
ENTORN:

·         Oferir el taller de les papallones a altres  escoles de Badalona, tant d’educació infantil, com primària, secundària i educació especial.
·         Demanar assessorament als especialistes de l’Associació dels amics de les papallones per tal d’elaborar activitats i materials adequats als alumnes de secundària.

3.1.3. Establir un espai d’interrelació entre els professionals de l’escola i altres d’entitats i escoles de l’entorn.


L’intercanvi d’experiències amb altres professionals és imprescindible per poder aprendre dels altres. Tots tenim alguna cosa per ensenyar i molt a aprendre. Estar obert a noves aportacions i experiències ens ajuda a avançar com a professionals i enriquir l’aprenentatge que oferim als nostres alumnes.


ESCOLA:
·         Obrir l’escola a altres professionals de l’educació interessats en veure i conèixer el nostre projecte.


ENTORN:

·         Convidar a entitats de Badalona relacionades amb l’educació ambiental (Escola de Natura, Associació Amics de les Papallones) a venir a conèixer el nostre jardí.
·         Demanar consell i aportacions de les entitats que ens visitin.
·         Oferir suport i ajut a altres professionals que ens ho demanin.
·         Cercar altres escoles que tinguin jardí de papallones per trobar un espai d’intercanvi.

3.2. TREBALL DE L’ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN O CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL


3.2.1. Integrar el taller de papallones en el projecte curricular d’escola.


És important poder treballar aquesta àrea en contextos naturals. Els alumnes tenen l’oportunitat d’aprendre a partir de la pràctica i l’experiència, cosa que va molt en la línia  de la nova proposta curricular per capacitats i competències.


ESCOLA:
§  Elaborar una unitat de programació del taller de les papallones per les diferents etapes educatives i per diferents itineraris.
§  Presentar les unitats de programació als cicles, per recollir suggeriments o modificacions.
§  Incloure la unitat de programació en la carpeta de material didàctic de l’escola per tal que tothom hi pugui tenir accés.

ALUMNES:
§  Incorporar la unitat de programació  del taller de les papallones a la programació individual dels alumnes tenint en compte l’etapa i l’itinerari.

ENTORN:
§  Oferir la unitat de programació a altres professionals d’escoles ordinàries o escoles d’educació especial que la sol·licitin.

3.2.2. Oferir el taller de les papallones a tots els alumnes de l’escola.

Donat que creiem que tots els alumnes de l’escola poden participar i beneficiar-se del taller, és important que tots el puguin realitzar.
Despertaran els sentits i gaudiran d’un espai de tranquil·litat i benestar.

Actuacions per àmbits

ESCOLA:
§  Oferir el taller a totes les aules de l’escola .
§  Coordinació amb els tutors/es per concretar la data del taller i continguts adequats pels seus alumnes.
§  Realitzar el taller amb els alumnes acompanyats pel tutor.
§  Avaluar el taller conjuntament amb els tutors per tal de poder introduir millores.


ALUMNES:
·         Durant el tercer trimestre es concretaran uns dies per poder fer el taller de les papallones, que consistirà en  l’observació i descobriment de l’entorn.

§  Treballar les capacitats d’educació infantil: 

Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma

           Capacitat 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el                   moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

           Capacitat 2. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions   quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

Aprendre a pensar i a comunicar

Capacitat 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents    contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
Capacitat 6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Aprendre a conviure i habitar el món

Capacitat 9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
                    CONTINGUTS RELACIONATS:

Descoberta d'un mateix i dels altres
o   Joc i moviment
o   Relacions afectives i comunicatives
o   Autonomia personal i relacional

Descoberta de l'entorn
o   Exploració de l'entorn
o   Experimentació i interpretació

Comunicació i llenguatges
o   Parlar, expressar i comunicar

·         Treballar les competències per primària i PTVA:
Competència 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Competència 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal.
Competència 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Preparar els materials adients per treballar els continguts del taller, tenint en compte  etapes i capacitats.


ESCOLA:
·         Realitzar un plafó amb pictogrames monogràfic sobre el jardí de les papallones amb el suport de les logopedes de l’escola.
·         Presentar els materials preparats als diferents cicles per   veure si s’adeqüen a les capacitats dels alumnes.

§  Preparació de material audiovisual sobre el cicle vital de papallones i insectes, tenint en compte les diferents etapes i continguts.
§  Preparació d’un llibret de fitxes on es pugui veure cadascuna de les papallones que tenim en el jardí amb la corresponent planta.
§  Elaboració de fitxes complementàries per tal de ser realitzades pels alumnes, tenint en compte les diferents etapes i capacitats.
§  Cercar i posar caixes d’insectes per la seva observació.
§  Realitzar un plafó monogràfic amb pictogrames.

ENTORN:
·         Demanar assessorament a l’Associació Amics de les Papallones per tal de poder realitzar els materials .

3.3.1. Adequar l’espai dels antics horts de l’escola per tal d’oferir als alumnes un espai de treball adequat.

Els espais han d’estar adaptats, amb bona accessibilitat i un mobiliari adequat per tal que tots els alumnes de l’escola puguin participar plenament en les activitats, amb comoditat i d’una forma tranquil·la.ESCOLA
§  Participar  en el disseny dels espais d’observació i de treball adequant-los a les necessitats dels alumnes.
§  Identificar i col·laborar en la  millora de les condicions d’accessibilitat a les diferents zones de treball.
§  Recollir informació sobre els materials i les característiques del mobiliari més adequat perquè participin tots els alumnes.

ALUMNES
§  Col·laborar en la  millora de les condicions d’accessibilitat a les diferents zones de treball realitzant tasques d’enjardinament i neteja.

         


 3.3.2. Organitzar l’espai i els materials per a la conservació i manteniment del jardí.
     

ESCOLA
§  Vetllar per la conservació i el bon ús de les instal·lacions i del mobiliari durant les estades i visites al jardí de papallones.

ALUMNES
§  Col·laborar en la senyalització dels espais identificant zones d’observació, treball, serveis, etc., així com les diferents espècies de plantes i animals que es poden veure al jardí de papallones.


FAMÍLIES
§  Participar en tasques de manteniment i neteja dels espais d’observació i de treball.

3.3.3. Crear una zona enjardinada amb plantes autòctones pròpies de la Serralada de Marina que afavoreixin la reproducció i observació de papallones.


 Actuacions per àmbits
ALUMNES
§  Participar en les tasques de plantada, cultiu i manteniment de les plantes del jardí.

ENTORN
§  Establir contactes i vies de col·laboració amb especialistes en el camp de les papallones per realitzar la tria de plantes i el disseny del jardí.


 4. TEMPORALITZACIÓ I INDICADORS D’AVALUACIÓ.

En relació amb l’escola:
Actuacions
Temporalització
Indicadors d’avaluació
Participar en el disseny dels espais i adequar-los.
 Tot l’any.


-       A finals d’any tenir acabats tots els espais de treball adequats a les necessitats dels alumnes.
Millora de les condicions d’accessibilitat de les diferents  zones.
1r i 2n Trimestre de l’any.
-       Que a  la primavera es pugui tenir accessibilitat a totes les zones.
Recollir informació  sobre materials  i característiques de mobiliari
1r i 2n Trimestre de l’any.
-       Que a finals del segon trimestre es disposi de preus i pressupostos per adquirir el material més adequat al millor preu.
Vetllar per la conservació i el bon ús del jardí.

Tot l’any
-       Que tots els professionals disposin d’una guia de normes bàsiques d’ús del jardí
-       Que a les aules es donin a conèixer als alumnes les normes per visitar el jardí
Elaborar una unitat de programació per etapes.
Tot l’any
-       Que a  finals d’any  estiguin elaborades les programacions per etapes i amb diferents itineraris.
Presentar les unitats als cicles
3r Trimestre de l’any
-       Que a  finals d’any s’hagin pogut presentar a tots els cicles de l’escola.
Incloure la unitat didàctica en la carpeta de material didàctic
3r Trimestre de l’any
-       Que a finals d’any tothom pugui tenir accés a les unitats didàctiques elaborades.
Oferir el taller a totes les aules de l’escola
2n Trimestre de l’any.
-       Que com a mínim una aula de cada cicle hagi pogut realitzar el taller.
Coordinació amb tallers
2n Trimestre de l’any.
-       Que s’hagi pogut realitzar una reunió amb els tutors
Realitzar el taller amb els alumnes
2n Trimestre de l’any.
-       Que es valori positiva i satisfactòria l’activitat pels alumnes


Actuacions
Temporalització
Indicadors d’avaluació
Avaluar l’activitat amb els tutors
2n Trimestre de l’any.

-       Que ens hàgim pogut reunir amb els tutors per fer l’avaluació.
Realitzar un monogràfic, amb el suport de les logopedes.
1r i 2n Trimestre de l’any.

-       Que ens haguem pogut reunir amb les logopedes
-       Que haguem inclòs les aportacions de les logopedes en el monogràfic.
Presentar els materials als cicles.
2n Trimestre de l’any.

-       Que s’hagi pogut presentar els materials preparats  en tots els cicles.

Elaborar un tríptic explicatiu.

1r i 2n Trimestre de l’any.


Que a la primavera tinguem fet el tríptic.

Mostrar-nos oberts a explicar la nostra experiència.

Tot  l’any

Que al finalitzar el projecte haguem pogut explicar el nostre projecte com a mínim a una escola.

Proposar fer una activitat conjunta amb alumnes de l’escola ordinària

2n Trimestre de l’any.


Que com a mínim un grup de l’escola participi de l’activitat.

Preparació de l’activitat conjunta amb els tutors.

1r i 2n Trimestre de l’any

Que com a mínim haguem tingut una reunió de preparació amb els tutors implicats.

Obrir l’escola a altres professionals de l’educació.

Tot  l’any

Que al finalitzar l’any haguem pogut  atendre a 3 escoles o institucions.

En relació amb els alumnes :

Actuacions
Temporalització
Indicadors d’avaluació
Col·laborar en la millora dels espais.

Tot  l’any
Que s’hagi recollit en la programació de l’aula les tasques de neteja i conservació que realitzaran els alumnes.
Que en l’avaluació de l’aula quedin recollides les tasques que han realitzat els alumnes.
Col·laborar en la senyalització dels espais
Tot  l’any
Que en finalitzar l’any tot estigui senyalitzat.
Participar en les tasques de plantada i conservació.
Tot  l’any
Que les tasques quedin recollides en la programació de l’aula.
Que es valorin positivament les activitats fetes pels alumnes.
Incorporar la unitat de programació en els PI dels alumnes

Tot  l’any
Que a finals d’any tots els alumnes que realitzin el taller tinguin la unitat de programació en el seu PI
Realitzar el taller de les papallones

2n Trimestre de l’any.
Que tots els grups que vulguin realitzar el taller  com a mínim puguin fer-ho un dia.
Preparar material didàctic pels alumnes

Tot  l’any
Que en finalitzar l’any tinguem material audiovisual per cada etapa.
Preparació d’un llibret guia per l’observació de les papallones.
Tot  l’any
Que l’últim trimestre de l’any disposem del llibret.
Elaborar fitxes complementàries per realitzar l’alumnat.

Tot  l’any
Que al final d’any tinguem un arxiu amb fitxes complementàries per treballar amb diferents etapes.
Cercar i posar caixes d’insectes
1r i 2n Trimestre de l’any
Que s’hagin pogut col·locar les caixes.
Que es valori positiva l’activitat per alguns alumnes.


Actuacions
Temporalització
Indicadors d’avaluació
Realitzar un monogràfic amb pictogrames com a suport per l’alumnat.

1r i 2n Trimestre de l’any
Que puguem disposar del monogràfic pel taller.
Realitzar activitats dins del taller per compartir amb alumnes d’altres escoles

2n Trimestre de l’any
Que l’activitat s’hagi pogut realitzar com a mínim amb un grup de l’escola.
Visitar i compartir una activitat amb alumnes d’una escola que ens hagin visitat.


2n Trimestre de l’any
Que l’activitat s’hagi pogut realitzar i es valori positiva pels alumnes.


 En relació amb les famílies :Actuacions

Temporalització

Indicadors d’avaluació

Participar en manteniment i neteja dels espais.


Tot  l’any

Que com a mínim dos cops l’any haguem rebut el suport dels pares en el jardí.


Informar a les famílies de l’escola del projecte
1r  Trimestre de l’any

Que s’hagi pogut realitzar una reunió explicativa.

Realitzar una visita guiada per les famílies de l’escola


2n Trimestre de l’any

Que s’hagi pogut realitzar la visita.

                             
En relació amb l’entorn :

Actuacions
Temporalització
Indicadors d’avaluació
Establir contactes amb especialistes en el camp de les papallones, per demanar assessorament.

Tot  l’any

Que com a mínim haguem pogut consultar un especialista.
Oferir la unitat de programació a altres professionals.

Tot  l’any

Que s’hagi posat a l’abast de tothom que la sol·liciti.
Demanar assessorament a l’associació dels amics de les papallones.

Tot  l’any

Que s’hagi pogut fer com a mínim una trobada amb els especialistes.
Donar-nos a conèixer i oferir el tríptic  al CRP, escola de natura i amics de les papallones.

1r i 2n Trimestre de l’any

Que s’hagi pogut lliurar el tríptic a totes les entitats esmentades.
Donar-nos a conèixer i oferir el tríptic  a escoles del barri i escoles amb les quals ens relacionem.

1r i 2n Trimestre de l’any

Que s’hagi pogut lliurar el tríptic com a mínim a sis escoles.
Oferir el taller a altres escoles de Badalona.
1r i 2n Trimestre de l’any
Que com a mínim s’hagi pogut oferir l’activitat a tres escoles.
Demanar assessorament per l’elaboració d’activitats i materials per alumnes de secundària.

Tot  l’any

Que com a mínim s’hagi pogut realitzar una reunió d’assessorament.
Convidar a diferents entitats relacionades amb educació ambiental a venir a visitar el jardí.

Tot  l’any
Que com a mínim rebem la visita d’una entitat.

Recollir els consells i aportacions de les entitats que ens visitin

Tot  l’any
Que les aportacions quedin recollides i incorporades en el projecte.
Oferir suport i ajut als professionals que ens ho demanin.

Que si sorgeixen demandes puguin ser ateses i recollides en la memòria del projecte.
Cercar altres escoles que tinguin jardí de papallones per establir un espai d’intercanvi.
Tot  l’any
Que com a mínim haguem pogut fer l’intercanvi amb una escola.5 . PRESSUPOST .

·       Plantes autòctones .....................................................................................600€

Materials diversos necessaris:
·       Terra jardí
·       Rec per gota a gota
·         Eines de jardineria per diferents edats
·         Cabassos per posar terra i compost
·         Carretons adaptats a nens petits i nois grans
·       Caixes d’insectes
·       Bidó de recollida d’aigua de pluja
·       Caçapapallones
·       Tisores de podar
·       Guants
·       Lupes
Total...............................................................................................................1.590€
·       Material informàtic....................................................................................   200€
·       Materials de papereria................................................................................   90€

Hores de treball dels tres professionals,120 hores distribuïdes en tot
 l’any ( 80 hores de dos mestres i 40 hores d’educador).......................   1.893,20€

Total dels recursos econòmics sol·licitats........................4.373.20€